KUŞLUKTA YAZARLAR TOPLULUĞU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

1. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu, merkezi Ankara'da olan bir edebiyat topluluğudur. Türk Ocakları Sanat Edebiyat Kurulu tarafından 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. Kurucu Başkanı Arslan Küçükyıldız, Kurucu Üyeler: Ayşe Filiz Yavuz Avşar, Hüseyin Özbay, Osman Çeviksoy, Ahmet Kömeçoğlu, Raşit Demirtaş, Turgay Bostan’dır.

2. Amacı, kabiliyetli genç yazarların ve özgün eserlerin edebiyatımıza kazandırılmasına ve dil ve içerik bakımından Türk Töresi ve Türk İrfanı'na uygun eserler oluşmasına çalışmaktır. Kendisini Türk milletine adamış kıymetli yazarlarımızın son eserlerini, kamuoyuna tanıtmak, yazarın eseriyle ilgili değerlendirmeleri, konuk yazarların ağzından duymasını temin etmek, daha yakından tanınmasını sağlamaya yönelik tanıtım ve değerlendirme yazılarının yazılmasına vesile olmak, bu vesileyle edebi bir muhit oluşturmaktır.

 

3. Topluluk; Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu, Değerlendirme Kurulu, Yazıcı, Muhasip, Kamu İletişimcisi, Konuk Yazar ve Ziyaretçi Üyelerden oluşur.

 

4. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu, faaliyetlerini Eser Değerlendirme Toplantıları etrafında yürütür. Toplantı tarihi, yeri, konusu, konuğu ve Toplantı Başkanları üyelere Dönem Başkanı veya Dönem Başkan Yardımcısı tarafından duyurulur.

 

5. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu, faaliyet dönemlerinin başında yeni Dönem Başkanı ve Başkan Yardımcısını belirler. 2011-2012 Dönem Başkanı Arslan Küçükyıldız, 2012-2013 Dönem Başkanı Osman Çeviksoy, 2013-2014 yılı Dönem Başkanı Hüseyin Özbay, Başkan Yardımcısı Dursun Kuveloğlu'dur.

2019-2020 yılı Dönem Başkanı Aysun Demirez Güneri, Başkan Yardımcısı Veysel Tekelioğlu’dur.

 

6. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu’nun Eser Değerlendirme Toplantıları “Dönüşümlü Başkanlık” usulüyle yürütülecektir. Dönüşümlü Başkanlık Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından yerine getirilir. Toplantıların düzen, edep, erkân ve adalet dairesi içinde yürütülmesinden Toplantı Başkanı sorumludur. Toplantı Başkanı, toplantının yazılı, sesli ve görüntülü kayıtlarının yapılmasını temin eder. Toplantı başkanlığını yürüten üyeler, o toplantının kahvaltısının hazırlanmasını da sağlar. Toplantı Başkanları sonraki toplantıların bilgisini üyelere vermekle yükümlüdür. Toplantı adabını bozan olursa Toplantı Başkanı tarafından uyarılır, tekrarı halinde söz konusu katılımcı Yürütme Kurulu’nun vereceği karara uyar.

 

7. “Kuşlukta Yazarlar Yürütme Kurulu” 29 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu'na üye kabul edebilir, üyeliği düşürebilir.

Kuşlukta Yazarlar Topluluğu’nun 2019-2020 dönemi Yürütme Kurulu;

Aysun Demirez Güneri (Bşk.)

Veysel Tekelioğlu (Bşk. Yrd.)

Adnan Şenel,

Arslan Küçükyıldız

Atalay Yağmur,

Ayşe Filiz Yavuz Avşar,

Dursun Kuveloğlu,

Emine Duman,

Emine Özgenç,

Ethem Göktürk,

Fatma Koç Özkul,

Gevher Demirkaya Aktaş,

Hasan Basri Şenel,

Hatice Arısoy Yalçın,

İsa Parlak,

Kamuran Özaktürk,

Nazmi Şimşek,

Turgay Bostan.

 

8. İcra Kurulu'nun yanı sıra Konuk Yazar ve Ziyaretçi üyelikleri bulunmaktadır. Topluluk tarafından eseri değerlendirilen yazarlar Konuk Yazar üyelerdir. Kuşlukta Yazarlar Konuk Yazar Üyeliği ve Kuşlukta Yazarlar Ziyaretçi Üyeliği Yürütme Kurulu'nun kararına bağlıdır.

 

9. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu'nda değerlendirilmesi istenen kitapların belirlenmesi 3 üyeden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme Kurulu, Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.

 

10. Topluluk çalışmalarının internet üzerinden duyurulması Kamu İletişimcisi’nin sorumluluğundadır.

 

11. Toplantılar bir yazıcı tarafından yazılı kayıt altına alınacak, bu kayıtları Kamu İletişimcisi’ne ve diğer yayın organlarına ulaştıracaktır. Topluluk üyeleri Eser Değerlendirme toplantılarına girerken hazırladıkları birer paragraflık notlarını Yazıcı'ya ileteceklerdir. 

 

12. Topluluk üyeleri her ay belirlenen miktarda bir parayı Topluluğun muhtemel mali giderleri için aralarında toplayacak ve toplanan bu para ile ayrıca bir öğrenciye de burs verecektir.

 

13. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu Eser Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek eserden bir nüsha Kuşlukta Yazarlar Arşivi için ayrılır.

 

KUŞLUKTA YAZARLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Kuşlukta Yazarlar, Türk Ocakları Sanat Edebiyat Kurulu'nun bir etkinliğidir. Her hafta Çarşamba günü Türk Ocakları Genel Merkezinde saat 10.00'da bir kahvaltı masasında buluşuyoruz. Bir yazarımızı konuk ediyoruz. Yazarımızın, yazarlık macerasını ve son kitabının hikâyesini kendisinden dinledikten sonra, bir ay önce aynı toplantıda dağıtılan ve okuduğumuz kitabını, katılımcılar olarak değerlendiriyoruz. 
 

ESER DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirme toplantılarına 15 ila 25 yazar ile eseri görüşülecek yazar katılıyor. Toplantılara önceden bilgi vermek kaydıyla misafirler katılabiliyor. Konuk Yazar da önceden bilgi vererek misafir getirebiliyor. (Misafirler söz verilmedikçe konuşmaları dinlemekle yetiniyorlar; çünkü misafirleri davet edenler konuyla ilgili olarak önceden kendilerini bilgilendirmiş oluyor.) Toplantılarda telefonlar sessiz konumda tutuluyor. Toplantılar Dönüşümlü Başkanlık düzeniyle yönetiliyor. Önce Toplantı Başkanı toplantıyı açıyor. Konuk Yazar’a 10-20 dakika kendisini yazmaya yönelten edebi geçmişini ve eserinin hikâyesini anlatıyor, eserleri ve gelecekte yazmayı düşündüğü eserlerle ilgili bilgi veriyor. Daha sonra eşit sürelerde Kuşlukta Yazarlar’ın katılımcı yazarları ve eleştirmenleri eseri kendi ölçütlerine göre değerlendiriyorlar. Serbest değerlendirme konuşmaları yapılırken Konuk Yazar cevap veremiyor; dinleyip gerekirse cevap vermek üzere not alıyor. Değerlendirmelerin bitiminde yazara söz veriliyor. Konuşmacıların sessizce dinlenilmesi, sözünün kesilmemesi, konuşurken yanındakiyle konuşulmaması toplantının adabından sayılıyor. Aksi takdirde Toplantı Başkanı tarafından uyarılıyor. Tekrarı halinde yürütme kurulu konuyla ilgili bir karar veriyor.

 

YOLA ÇIKIŞ GEREKÇEMİZ;
Aydın konumundakilerin bile az okuduğu bir toplum haline gelmeye başladık. Az kitap basılabiliyor. Bazı kabiliyetli yazarlarımız eserlerini bastırabilme imkânı bulamıyorlar. Eserlerini bastırabilen yazarlarımız ise çeşitli sebeplerle, çok iyi edebi eserler yayınlasalar bile okuyucuya ulaşamıyor. Okuyucuya ulaşan çoğu eserlerin baskı, teknik, dil ve üslup hatalarıyla dolu olduğu görülüyor. Yeterince edebi eleştiri geleneğimiz oluşmamış. Yazarlarımız iyi eleştirilmediği, eleştiriye açık olmadıkları veya eleştiri bulamadıkları için kendilerini de geliştiremiyor. Yayınevlerimizin eserleri ciddi bir düzelti işlemi uygulamadan bastırabildikleri görülüyor. Dolayısıyla çok okuması gereken insanların bile çok okumadığını, yazarlarımızın, yayınevlerimizin eleştirisiz kaldığını, yayınlanan eserler için çok iyi tanıtım, değerlendirme veya eleştiri yazılarının yazılmadığını, eserlerin yayınlanmakla kaldığını tespit ettik. Buna mukabil birçok yazarımızın ve eserinin değerlendirilmeye layık/muhtaç olduğunu gördük. Çok az kitap okunan ülkemizde, okuyucuya, piyasaya yeni çıkan bir kitabı, tercih ederek alıp okuması için yol gösteren, yazara eserini daha olgun bir biçimde hazırlama imkânı sunan, yayınevleri için de düzelti ihtiyacını bir nebze ortadan kaldıran bir edebi çalışmaya ihtiyaç olduğunu gördük. 

 

KUŞLUKTA YAZARLAR'A KONUK OLMAK İSTEYEN YAZARLARIMIZ veya YAZARLARININ KUŞLUKTA YAZARLAR'A KONUK EDİLMESİNİ İSTEYEN YAYINEVLERİMİZCE:

1. Görüşülmesi istenen yayınlanmış veya yayınlanacak eserden 3 (üç) nüshanın,eserin ön incelemesi açısından, Kuşlukta Yazarlar Değerlendirme Kurulu’nun aşağıdaki adresine gönderilmesi,

                                                   

2. Kuşlukta Yazarlar Değerlendirme Kurulu ile irtibat kurularak, teklif edilen eserin görüşülüp görüşülemeyeceğinin öğrenilmesi,                   

3. Bir dilci ve bir yayın yürütücüsü (editör)tarafından görülmeyen eserlerin topluluğa gönderilmemesi gerekmektedir.

 

Daha sonra da ön incelemede görüşülmesi uygun bulunan, Kuşlukta Yazarlar'a davet edilmesi uygun görülen yazarlarımız veya yayınevlerimizce:

1. Basılmış veya dış-iç kapak dâhil, her yönüyle yayına hazırlanıp (dosya halindeki eserlerin okunmasında çıkan zorluklardan dolayı da) kitap halinde dijital baskısı yapılmış eserden, (yazarlarımızca önceden okunabilmesi açısından) en az 20 (yirmi) nüshanın, aşağıdaki adrese gönderilmesi,


2. Yazarın davet edileceği tarihte eserin okunabilmesi açısından mümkünse 1 ay öncesinden kitapların gönderilmesi,


3. Yazarın kendi imkânları ile Ankara'da bulunabileceği tarihten 5 hafta önce bu işlemin tamamlanması gerekmektedir.  

 

Yayınevlerimize ve Yazarlarımıza Önemli Not:

Kuşlukta Yazarlar Topluluğu, değerlendirilen eser yayınlanmamış bir eser ise, Kuşlukta Yazarlar Değerlendirme Toplantısı’nda görüşüldükten sonra, basılırken eserin künye sayfasına: “Bu eser Kuşlukta Yazarlar Topluluğu tarafından değerlendirilmiştir.” ibaresinin konulmasını isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Adres
(Kuşlukta Yazarlar Topluluğu)
Türk Ocağı Genel Merkezi 
Türk Ocağı Caddesi, Osman Turan Sokağı. Nu: 1 
Balgat / Ankara / Türkiye


 

İrtibat:

kusluktayazarlar@gmail.com