Dosyalar

 

İyi Bir Kitap Özeti Nasıl Yapılır/Yazılır?

 

Kitap Özeti ya da Kitap Özetlerine Giriş
Bu yazı, iyi bir kitap özeti yazmak isteyen, çalışkan ve armut piş ağzıma düş demeyen öğrenciler için ipuçları vermek üzere hazırlandı. Belli kitabın özetini iyi şekilde yazmak için aşağıdakileri okuyunuz. Daha sonra bu bilgiler ışığında özetini yapmak istediğiniz kitabı okuyunuz. Yararlı olacağına eminiz.

Kitap Özeti Nedir?
Kitap özeti, genellikle ilköğretim ve lise seviyesinde çeşitli derslerde (Türkçe, Edebiyat vs) öğrencilerin okuma alışkanlığını kazanması, okuduğunu kavraması ve kavradığını da başkalarına en iyi ve en özet şekilde anlatabilmesi yeteneğini geliştirmek için verilir. Öğrencilerin iletişim kabliyetini geliştirmesi açısından çok önemlidir kitap özeti.

Kitap özeti kısaca, bir kitabı ne kadar iyi anladığınızı ve bu kitap hakkında ne düşündüğünüzü ölçmeye yarayan bir araçtır. Öğretmenler ya da eğitmenler bu aracı nasıl kullandığınızı, sizin gerçekten bu kitabın özetini kendinizin yazıp yazmadığını sordukları 1-2 soruyla hemen anlarlar. O yüzden ödev sitelerine bakıp ta kitap özetleri aşırıp şipşak ödev olarak yapıştırmak çok tehlikelidir. Öğretmenler de belli anahtar kelimeleri kullanarak o ödevin aşırmamı yoksa sizin yazdığınız bir özet mi olduğunu anlarlar. Sınıfta sordukları 1 soruyla anladıklarından mahcup olmak tehlikesi vardır.

Çoğu öğretmenler kitap özetlerini hazırlayan öğrencilere çeşitli kurallar koyarlar ve ne istediklerini anlatırlar. Aşağıdakiler iyi bir kitap özeti yazmanız için gerekli şeylerdir. Yararlı olması dileğiyle.

İyi bir Kitap Özeti Neleri İçerir?
Kitap Özeti: Giriş Bölümü
Kitao özeti başlık bölümünde ne yazmalı?

o                            Kitap özeti giriş bölümünde Kitabın başlığı ve yazar ya da yazarları

o                            Niçin bu kitabı seçtiğiniz (burası çok önemli. Kitap özetinden iyi bir not almak için en önemli kısım)

o                            Bu kitapta ne çeşit hikaye yer almakta (Macera, aile, fantezi/hayal gücü, inanç, hayvanlar, korku, gerçek yaşam, bilim kurgu vs vs)

Kitap Özeti: Gelişme Bölümü
Bu bölümde kitabın kitabın ana bölümleri tanımlanır ya da özetlenir. Bunlar, ana tema (ana fikir), sahne (kurgu), olaylar, ve karakterler bölümleridir. Bu öblümde yazılacakları aşağıda ayrıntılı bulabilirsiniz.

o                            Ana Fikir: Hikaye ya da kitabın ana fikri. Kitabın ana özeti nedir? Kitabı en kısa şekilde birisine tavsiye etmek için hangi kelimeleri ya da kısa cümleyi kullanırsınız? Örneğin, ‘Bu Kitap Arkadaşlığın Önemini anlatmaktadır’, Bu ‘Kitap, cesaretin zor durumlarda nasıl işe yaradığını özetlemektedir’, ‘Bu kitap sadakatin önemini anlatmakta’, ‘Bu kitap anne kalbini ve şefkatini açıklamaktadır’ gibi. Gördüğünüz gibi genellikle zor olarak kabul edilen ana fikir aslında çok ta zor değildir. Kitap özetinizde ana fikri yazarken ana fikrin ne olduğunu ve bunun nasıl ya da neden öyle olduğunu yazmanız yeterlidir. Yani kitabın örneğin ‘arkadaşlığın önemini’ anlattığını nereden çıkarıyorsunuz ya da hangi önemli ipuçları ya da olaylarla bu fikre varıyorsunuz konusunu yazmalısınız.

o                            Kurgu: Kitap ya da hikayede geçen olay ya da olayların zaman ve mekanları (yerlerini) kısaca yazınız. Kitapta özetini verdiğiniz olaylar, çok uzun zaman önce mi oldu yoksa bugüne ait bir olaylar mıdır? Bir ülkede mi geçiyor? Yoksa hayali bir yer midir? Hikaye ne kadar zaman dilimine sığıyor? Bir gün mü? Bir ay mı? Yoksa bir yüzyıl mı? Yoksa her zamana özgü evrensel bir şey mi?

o                            Olaylar: Kitap hangi olay ya da olaylar zincirinden oluşuyor? Olaylar hangi olaylar zincirine götürüyor? Olaylar arasında nasıl bir neden-sonuç ilişkisi kurulmuş? Ana olay ya da çatışma nedir? Saçma gelen yerleri ya da çatışmalı yanları var mıdır? Hangi sonuçlar hangi olaylara bağlıdır? Hikaye nasıl sonuçlanıyor? Ya da kitaptaki olaylar zinciri en basit şekilde nasıl özetlenebilir? Olaylardaki sırlar nelerdir? Kitapta en ilginç bulduğunuz olayları yazabilirsiniz. Burada en önemli nokta olaylarda tekrardan ve ayrıntıya girmekten kaçınmaktır. Önemsiz ayrıntıları ya da olayları hiç bahsetmeyin. Önemli olan olayları ise en iyi ve kısa şekile özetlemey çalışınız. Verdiğiniz ayrıntı tüm özet içinde sırıtmamalıdır. Sırıtan ayrıntıları özetten çıkarınız. Verdiğiniz gereksiz ayrıntılar, eğitimcilerin ya da öğretmenlerin hiç istemedikleri şeydir. Fazla yazmak puan kaybettirmekten başka birşeye yaramaz.

o                            Karakterler ya da olaylardaki önemli kahramanlar: Kitaptaki önemli olaylar hangi kahramanlar etrafında dönüyor? Ya da olayın önemli kişleri ya da kişilikleri kimlerdir? Olayın kahramanı kimdir? Bir filmi seyrettiğinizde olayın önemli kahraman ya da kahramanlarını hemen ayırt edersiniz. Kitapta da olayın ana kahramanlarını ayırt etmek çok kolaydır. Olayın ana kahramanın bulunca diğer önemlileri bulmak da kolaydır. Diğer önemli kişiler kitaptaki kahramana ya önemli destek sağlayan ya da bilerek ya da bilmeyerek düşman olan ya da karşı çıkanlardır.

Bu kısımları tamamlar tamamlamaz kitap ve içindekiler hakkında ne düşündüğünüzü yazmanız çok kolaydır. Düşündüklerinizi yazmanız için yardımcı ipuçları şunlardır.

o                            Kitabı ya da kitaptaki olay ya da hikayeyi beğendiniz mi? Beğendiyseniz neden? Beğenmediyeniz neden?

o                            Kitabın en önemli ya da en iyi yeri neresidir? Neden?

o                            Kitap ya da kitapdati hikaye size neler hissettirdi? Üzüldünüz mü? Korktunuz mu? Kitabın farklı yerlerinde farklı duygular yaşadınız mı?

o                            Kitabı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Neden? Özellikle hangi kısımlarından dolayı tavsiye edersiniz? Tavsiye etmezseniz nedeni nedir? Sıkıcı mıd? Çok mu gerçek dışı?

o                            Bu kitaptan yeni neler öğrendiniz?

Kitap Özeti: Sonuç Bölümü
Bu kısımda bir ya da birka cümleyle raporu sonuçlandırınız. Kiyap hakkında genel kararınızı ya da fikrinizi özet olarak verin. Bu kitap hakkında başkalarının bilmesi gereken en önemli şeyi burada bahsedin. ‘Örneğin, alanındaki tek kitap’. ‘Şimdiye kadar okuduğum en sıkıcı kitap, en eğlendirici kitap, en acıklı kitap vs vs gibi.

http://bilimhaberleri.blogcu.com/iyi-bir-kitap-ozeti-nasil-yazilir/2019630