Dosyalar

 

OKUMA YAZMA ÜZERİNE KAYNAK ARŞİVİ


Ada, Ahmet, Şiir Okuma Durakları, Islık Dergisi Yay., İstanbul, 2004.
Adonis, Arap Poetikası, Çev.: Emrullah İşler, YKY, İstanbul, 2004.
Adorno, Theodor W., Edebiyat Yazıları, Çev.: Sabir Yiicesoy-Orhan Koçak, Metis Yay., İstanbul, 2004.
Adorno, Theodor W., Kültür Endüstrisi-Kiiltür Yönetimi-, Çev.: N. Ülner-M.Tüzel-E. Gen, İletişim Yay., İstanbul, 2007.
Akalın, Nazir, Şairin Eldivenleri, Meneviş Kitapları, Ankara, 2003.
Akatlı, Füsun, Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Yay., İstanbul, 2005.
Akatlı, Füsun, Zamanı Yaşatan Roman/Zamana Direnen Şiir -Roman ve Şiir Üzerine Eleştirel Denemeler-, Boyut Yay., İstanbul, 1998.
Akay, Haşan, Şiir Alametleri, 3F Yay., İstanbul, 2006.
Akbayır, Sıddık, Edebiyat Karın Doyurmaz Çay İçirir, Yolcu Dergisi Yay., Samsun,2007.
Akın, Gülten, Şiir Üzerine Notlar, YKY, İstanbul, 1996.
Akın, Gülten, Şiiri Düzde Kuşatmak, YKY, İstanbul, 1996.
Akkanat, Cevat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002.
Aksan, Doğan, Dil Şu Büyülü Düzen, Bilgi Yay., Ankara, 2003.
Aksan, Doğan, Şiir Çözümlemeleri, Bilgi Yay., Ankara, 2003-
Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yay., Ankara, 1999-
Aksan, Prof. Dr. Doğan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Bilgi Yay., Ankara, 2005.
Aksoy, N., Şiir ve Şiir Kurumlan Üzerine Söylemler ( ve diğerleri) Düzlem Yay., İstanbul, 1996.
Aktaş, Ümit, Okuma Serüveni, Çıra Yay., İstanbul, 2008.
Aktulum, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay., Ankara, 1999.
Alain, Edebiyat Üstüne, Çev.:Asım Bezirci, Dönem Yay., İstanbul, 1965.
Alkan, Erdoğan, Romantizm, Varlık Yay., İstanbul, 2006.
Alkan, Erdoğan, Sembolizm, Varlık Yay., İstanbul, 2006.
Alkan, Erdoğan, Şiir Sanatı, Yön Yay., İstanbul, 1995.
Alper, Yusuf, Şiir ve Psikiyatri Kavşağında, Okuyan Us Yay., İstanbul, 2001.
Altıok, Metin, Şiirin İlk Atlası, Kırmızı Yay., İstanbul, 2006.
Altıyaprak, Yakup, İkinci Yeni ve Türk Şiirinde Modernizm, Ebabil Yay., Ankara, 2008.
Alver, Koksal, Edebiyat Sosyolojisi, Hece Yay., Ankara, 2006.
Anday, Melih Cevdet, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara,
1975. 
Anday, Melih Cevdet, İmge Ormanları, Adam Yay., İstanbul, 1994.
Andı, Fatih, Hayata Edebiyatla Bakmak, 3F Yay., İstanbul, 2006.
Andı, Fatih, İnsan Toplum Edebiyat, Kitabevi Yay., İstanbul, 1996.
Andı, Fatih, Roman ve Hayat, Kitabevi Yay., İstanbul, 1999.
Andrews, Walter G., Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, Çev.: Tansel Güney, İletişim Yay., İstanbul, 2000.
Aragon, Louis, Poetik Bakış, Çev.:Bahadır Gülmez, Dünya Yay., İstanbul, 2004,
Aristoteles, Poetika, Çev.:Samih Rifat, K Kitaplığı, 2003.
Arslanbenzer, Hakan, Dünyaya Saldıran Şair, Dergâh Yay., İstanbul, 1998.
Asiltürk, Baki, 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006.
Asiltürk, Bâki, Hilesiz Terazi, YKY, İstanbul, 2006.
Ataç, Nurullah, Diyelim-Söz Arasında, YKY, İstanbul, 1998.
Ataç, Nurullah, Günlerin Getirdiği-Sözden Söze, YKY, İstanbul, 1998.
Ataç, Nurullah, Karalama Defteri-Ararken, YKY, İstanbul, 1998.
Ataç, Nurullah, Okuruma Mektuplar-Prospero İle Caliban, YKY, İstanbul, 1999-
Ayaydın, Kibar, Kitap ve Okuma Ufku, Işık Yay., İzmir, 2005.
Ayhan, Ece, Bir Şiirin Bakır Çağı, YKY, İstanbul, 2002.
Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, YKY, İstanbul, 1993-
Aytaç, Gürsel, Deneme Üzerine-Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması-, Hece Yay.,
Ankara, 2007.
Aytaç, Gürsel, Edebiyat ve Kültür, Hece Yay., Ank., 2005.
Aytaç, Gürsel, Edebiyat Yazıları I, Giindoğan Yay., Ankara, 1990.
Aytaç, Gürsel,, Edebiyat Yazıları II, Giindoğan Yay., Ankara, 1991.
Aytaç, Gürsel, Edebiyat Yazıları III, Gündoğan Yay., Ankara, 1995.
Aytaç, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yay., İstanbul, 2003.
Aytaç, Gürsel,, Edebiyat ve Medya, Hece Yay., Ankara, 2007.
Ayvazoğlu, Beşir, Güller Kitabı,Ötiiken Yay., İstanbul, 1992.
Ayvazoğlu, Beşir, İslâm Estetiği ve İnsan, Çağ Yay., İstanbul, 1989-
Ayvazoğlu, Beşir, Kuğunun son şarkısı-Şeyh Galip Biyografisi- ,Ötiiken Yay., İstanbul, 1999-
Ayvazoğlu, Beşir, Ömrüm Benim Bir Ateşti- Ahmet Haşim’in Hayatı, Sanatı, Estetiği, Dramı-, Kapı Yay., İstanbul, 2006.
Ayvazoğlu, Beşir, Yahya Kemal-Ansiklopedik Biyografi-, Korpus Kültür Sanat Yay.,
İstanbul, 2007. 
Ayvazoğlu, Beşir, Yahya Kemal Eve Dönen Adam, Ötüken Neşriyat; İstanbul,1995.
Ayvazoğlu, Beşir, Peyami-Hayau-Sanatı-Felsefesi-Dramı-Biyografi-, Ötüken Yay.,İstanbul, 1999-
Bachelard, Gaston, Bir Kandilin Alevi, Çev.: Fahrettin Arslan, Yedigece Kitapları, İstanbul, 1999-
Bachelard, Gaston, Uzamın Poetikası, Çev.: Alp Tiimertekin, İthaki Yay. İstanbul, 2008.
Bachman, Ingeborg, Bu Tufandan Sonra, Haz. ve Çev.: Ahmet Cemal, Metis Yay., İstanbul, 1990.
Bahtin, Mihail, Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Çev.: Cem Soydemir, Metis Yay.,İstanbul, 2004.
Bahtin, Mihail, Karnavaldan Romana, Çev.: Cem Soydemir, Der.: Sibel Irzık, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2001.
Bahtin, Mihail, Sanat ve Sorumluluk-İlk Felsefi Denemeler-, Çev.: Cem Soydemir, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005.
Baki, Hayati, Şair ve Otorite, Şiir ve Yanılsama, Suteni Yay., Ankara, 1996.
Balamir, Bünyamin, Sanat Eğitiminde Özgürlük ve Özgünlük, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999-
Banarlı, Nihad Sami Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1999-
Banarlı, Nihad Sami, Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1982.
Barthes, Roland, Göstergebilimsel Serüven, Çev.:Mehmet Rifat, YKY, İstanbul, 1993.
Barthes, Roland, Pasajlar, Çev.: Ahmet Cemal, YKY, İstanbul, 2004.
Barthes, Roland, Yazı Üzerine Çeşitlemeler-Metnin Hazzı-, Çev.:Şule Demirkol,
YKY, İstanbul, 2006.
Barthes, Roland, Yazı ve Yorum, Çev.: Tahsin Yücel, Metis Yay., İstanbul, 1999-
Barthes, Roland, Yazının Sıfır Derecesi, Çev.: Tahsin Yücel, Metis Yay., İstanbul, 1989.
Bataille, Georges, Edebiyat ve Kötülük, Çev.: Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1997.
Batur, Enis, E/Babil Yazıları, YKY, İstanbul, 1995.
Battır, Enis, Kütüphane, Sel Yay., İstanbul, 2005.
Batur, Enis, Okuma Lâmbası, Alkım Yay., İstanbul, 2003.
Batur, Enis, Smokinli Berduş-Şiir Yazıları-, YKY, İstanbul, 2001.
Batur, Enis, Sözlük, Sel Yay., İstanbul, 2000. 
Batur, Enis, Yazının Ucu, YKY, İstanbul, 1995.
Behramoğlu, Ataol, Şiirin Dili, Adam Yay., İstanbul, 1995.
Behramoğlu, Ataol, Yaşayan Bir Şiir, Broy Yay., İstanbul, 1988.
Bek, Kemal, Şiirden Eleştiriye, Bordosiyah Yay., İstanbul, 2004.
Belge, Murat, Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim Yay., İstanbul, 1994.
Benjamin, Walter, Estetize Edilmiş Yaşam, Çev.:Ünsal Oskay, Derin Yay., İstanbul, 2007.
Benjamin, Walter, Pasajlar, Çev.: Ahmet Cemal, YKY., İstanbul, 1993.
Benjamin, Walter, Son Bakışta Aşk, Çev.: Nurdan Giirbilek, Metis Yay., İstanbul, 1993.
Berger, john, Şiirin Saati, Çev.:Gönül Çapan, Adam Yay., İstanbul, 1988.
Berk, İlhan, Elyazılarına Vuruyor Güneş, YKY, İstanbul, 1997.
Berk, İlhan, İnferno, Dünya Kitapları, İstanbul, 2004.
Berk, İlhan, Kanatlı At, YKY, İstanbul, 1994.
Berk, İlhan, Logos, YKY, İstanbul, 2001.
Berk, İlhan, Poetika, YKY, İstanbul, 2001.
Berk, İlhan, Şairin Toprağı, Simavi Yay., İstanbul, 1992.
Berk, İlhan, Şiirin Açık Tarihi, Yazko Yay., İstanbul, 1984
Berman, Marshall, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev.: Ümit Altuğ, Bülent Peker,
İletişim Yay., İstanbul, 1999-
Beyatlı, Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul, 1990.
Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri-Belağat-, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1989.
Birsel, Salah, Şiir ve Cinayet, Nisan Yay., İstanbul, 1993-
Birsel, Salah, Şiirin İlkeleri, Adam Yay., İstanbul, 2001.
Blanchot, Maurice, Yazınsal Uzam, Çev.: Sündüz Öztürk Kasar, YKY, İstanbul, 1993.
Blanck, Horst, Antikçağ’da Kitap, Çev.: Zehra Aksu Yılmazer, Dost Kitabevi, 2000.
Boileau, Nicolas, Şiir Sanatı, Çev.:, Mustafa Durak, Multilingual Yay., İstanbul, 1993.
Burger, Peter, Avangard Kuramı, Çev.: Erol Özbek, İletişim Yay., İstanbul, 2003.
Burnett, Ron, İmgeler Nasıl Düşünür, Çev.:Güçsal Pusar, Metis Yay., İstanbul, 2006.
Biiyükçapar, Ali, Kitap Pusulası, İnsan Saati Yay., Kahramanmaraş, 1997. 
Büyükkantarcıoğlu, Nalan, Toplumsal Gerçeklik ve Dil, Multilingual Yay., İstanbul, 2006.
Cahit Zarifoğlu Yürek Safında Bir Şair, Haz.: Âlim Kahraman, Kaknıis Yay., İstanbul, 2003.
Calvino, Italo, Klasikleri Niçin Okumalı?, Çev.: Kemal Atakay, YKY, İstanbul, 2008.
Camus, Albert, Sanatçı ve Çağı, Çev.: Yıldırım Keskin, Bilgi Yay., Ankara, 1965.
Canetti, Elias, Edebiyatçılar Üzerine, Çev.: Gürsel Aytaç, Payel Yay., İstanbul, 2004.
Cansever, Edip, Gül Dönüyor Avucumda, Adam Yay., İstanbul, 1998.
Celâl, Metin, Şiir Ustalardan Öğrenilir, Everest Yay., İstanbul, 2006.
Celâl, Metin, Yeni Türk Şiiri-807/ Yıllar-, Çizgi Yay., İstanbul, 1999
Cemal, Ahmet, Sanat Üzerine Denemeler, Can Yay., İstanbul, 2000.
Cengiz, Metin, Modernleşme ve Modern Türk Şiiri, Telos Yay., İstanbul, 2003.
Cengiz, Metin, Şiir ve Yaşam, YKY, İstanbul, 1995.
Cengiz, Metin, Şiir, İmge, Biçim, Biçem, Şiirden Yay., İstanbul, 2005.
Cengiz, Metin, Şiirin Gücü, Yön Yay., İstanbul, 1994 .
Cengiz, Metin, Toplumcu Gerçekçi Şiir, Tüm zamanlar Yay., İstanbul, 2000.
Cengizkan, Ali, Şiir ve Yaşam, YKY, İstanbul, 1995.
Cogito Dergisi Aşk Özel Sayısı, Sayı:4, İatanbul, 1995.
Coşkun, Menderes, Sözün Büyüsü Edebi Sanatlar, Dergâh Yay., İstanbul, 2007.
Cöntürk, Hüseyin, Çağının Eleştirisi I-II, YKY, İstanbul, 2006.
Çeker, Alper, Aramızdaki Muhbir, Ayışığı Kitaplığı, İstanbul, 2002.
Çelebi, Asaf Halet, Bütün Yazıları, Haz.: Hakan Sazyek, YKY, İstanbul, 1998.
Çelebi, Asaf Halet, Divan Şiirinde İstanbul, Hece Yay., Ankara, 2002.
Çelebicioğlu, Seler-Özçelebi, Suat, Okuma Alışkanlığı ve Türkiye, Milliyet Yay., İstanbul, 1990.
Çelik, Yakup, Sanat Edebiyatta Temel Kavramlar, Nehir Yay., İstanbul, 2002.
Çetin, Nurullah, Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Hece Yay., Ankara, 2004.
Çolak, Ali, Bir Bahçe Düşü, Ötüken Yay., İstanbul, 2005.
Çolak, Ali, İnce Sözler, Ötüken Yay., İstanbul, 1999-
Çolak, Ali, Periyi Uyandırmak, Ötüken Yay., İstanbul, 2000.
Çolak. Ali, Söz Işıldağı, Zaman Kitap, İstanbul, 2003.
Çolak, Veysel, Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? Papirüs Yay., 2004.
Çolak, Veysel, Şiirin Dışında Üşürsünüz, Karşıyaka Belediyesi Yay., İzmir, 2004. 
Çolak, Veysel, Şiirin Kıyı Dili, Karşıyaka Belediyesi Yay., İzmir, 2005.
Çolak, Veysel, Yabancılaşma ve Öteki Şiir, Gendaş Yay., İstanbul, 2000.
Çolak, Veysel, Yazı Üzerine Yazı, Karşıyaka Belediyesi Yay., İzmir, 2005.
Dağlı, Nihat, Kitabın Çağrısı, Kaynak Yay., İstanbul, 1996.
Dahi, Svend, Antikçağ’dan Günümüze Her Yönüyle Kitabın Tarihi, Çeviren: Meh-
met Dündar, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başk., Ankara, 1999-
Dante’den Mcluhan’a 24 Başyapıt Üzerine Konuşmalar, YKY, İstanbul, 2003.
Demir, Yavuz, İlk Dönem Türk Hikâyelerinde Anlatıcılar Tipolojisi, Dergâh Yay.,İstanbul, 2002.
Demiralp, Oğuz, Okuma Defteri, YKY, İstanbul, 1995.
Demiralp, Oğuz, Yazı ve Yalnızlık, YKY, İstanbul, 1998.
Demirtaş, Ceyhun, Can Çekişen Kitap, Cem Yayınları, İstanbul, 1985.
Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1992.
Doğan, Mehmet Can Şiiraze&Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar Elips Kitap, İstanbul,2005
Doğan, Mehmet Can, Şair Sözü (İnceleme-Eleştiri), YKY, İstanbul, 2006.
Doğan, Mehmet H., 100 Soruda Estetik, Gerçek Yay., İstanbul, 1975.
Doğan, Mehmet H., Birikime Dayanmak, Aydın Yay.. İzmir, 1979.
Doğan, Mehmet H., Çağının Tanığı Olmak, YKY, İstanbul, 1993.
Doğan, Mehmet H., Şiir ve Eleştiri, YKY, İstanbul, 1998.
Doğan, Mehmet H., Şiir, Bugün, YKY, İstanbul, 1999-
Doğan, Mehmet H., Tekrarın Tekrarı, YKY, İstanbul, 1999-
Doğan, Mehmet H., Yalvaçlar ve Biliciler, Dünya Kitapları, İstanbul, 2004,
Doğan, Mehmet H., Yazıdan Bakmak, Adam Yay., İstanbul, 1993.
Doğan, Mehmet H., Yazının Bir Çağı, YKY, İstanbul, 2006.
Downs, R.B., Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Çev.: Erol Güngör, Ötüken Yay., İstanbul, 1994.
Dupont, Florence, EdebiyatınYaratılışı, Çev.: Necmettin Sevil, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2001.
Duras, Marguerite, Somut Yaşam, Çev.: Bertan Onaran, Can Yay., İstanbul, 1997.
Duras, Marguerite, Yazmak, Çev.: Aykut Derman, Can Yay., İstanbul, 1997.
Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı -Giriş-, Çev.: Tuncay Birkan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2004.
Eckermann, J.Peter, Goethe İle Konuşmalar-3 Cilt-, Çev.: Haşan Karaca, Hece Yay.,Ankara, 2004.
Eco, Umberto, Açık Yapıt, Çev.: Yakup Şahan, Kabalcı Yay., İstanbul, 1992. 
Eco, Umberto, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çev.: Kemal Atakay, Can Yay.,İstanbul, 1995.
Eco, Umberto, Ortaçağ Estetiğinde Sanat Ve Güzellik, Çev.: Kemal Atakay, CanYay., İstanbul, 1998.
Eliot, T.S., Edebiyat Üzerine Düşünceler, Çev.: S.Kantarcıoğlu, Kültür BakanlığıYay., Ankara, 1990.
Eliot, T.S., Kültür Üzerine Düşünceler, Çev.: Doç. Dr. Sevim Kantarcıoğlu, KültürBakanlığı Yay., Ankara, 1981.
Ellul, Jacques, Sözün Düşüşü, Çev.: Hüsamettin Arslan Paradigma Yay., 1998.
Eluard, Paul, Ozan ve Gölgesi, Çev: Özdemir İnce, Adam Yay., İstanbul, 1984.
Eluard, Paul, Şiirin Dolambaçlı Yolları, Çev.: Sevim Akten, Telos Yay., İstanbul,1997.
Emiroğlu, Öztürk, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, Akçağ Yay., Ankara, 2003
Erdoğan, Mehmet, Sübjektif Yazılar, Dergâh Yay., İstanbul, 1997.
Erdoğan, Mehmet, Şiirin Eşiğinde, Dergâh Yay., İstanbul, 2004.
Ergülen, Haydar, Düzyazı: 100 Yazı, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2006.
Eroğlu, Ebubekir, Modern Türk Şiirinin Doğası, YKY, İstanbul, 1993.
Ertuğrul, Halit, Kitap Okumada Yeni Teknikler, Nesil Yay., İstanbul, 2002.
Eyuboğlu, Sabahattin, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yay., İstanbul,1997.
Febvre, Luclen- Martin, Henri Jean, Kitabın Doğuşu, Çev.: Gül Batu; Avçıol BasımYay., İstanbul, 2000.
Fedai, Celâl, Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa-Şiirin Rejenerasyonu Üzerine-, ŞuleYay., İstanbul, 2007.
Fischer, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev.: Cevat Çapan, Payel Yay. İstanbul, 1993.
Forster, E. M., Roman Sanatı, Çev.: Ünal Aytür, Adam Yay., İstanbul, 1985.
Foucault, Mıchel, Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık, Çev.: Ümit Umaç, Ali Utku,Birey Yay., İstanbul, 2001.
Foucault, Michel, Kelimeler Ve Şeyler, Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., İs-tanbul, 1994.
Freire, Paulo-Macedo, Donaldo, Okuryazarlık, Çev.: Serap Ayhan, İmge Kitabevi,
İstanbul, 1998.
Freud, Sigmund, Sanat ve Edebiyat, Çev.: Emre Kapkin, Payel Yay., İstanbul, 1999.
Freud, Sigmund, Sanat ve Sanatçılar Üzerine, Çev.: Kâmuran Şipal, YKY, İstanbul,2001.
Fuat, Beşir, Şiir ve Hakikat, YKY, İstanbul, 1999. 
Fuat, Memet, İkinci yeni Tartışması, Adam Yay., İstanbul, 2000.
Fuat, Memet, Yaşlı Bir Şaire Mektuplar, Adam Yay., İstanbul, 1.999-
Gasset, Ortega, Tarihsel Bunalım ve İnsan, Haz. ve Çev.: Neyire Gül Işık, Metis Yay., İstanbul, 1992.
Gasset, Y Jose Ortega, İnsan Ve “Herkes”, Çev.: Neyire Gül Işık, Metis Yay., İstanbul, 1995.
Genç, İlhan, Leyla İle Mecnun’un İki Şairi-Fuzûlî ve Sezai Karakoç-, Şule Yay., İstanbul, 2005.
Gırard, Rene, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat-Edebi Yapıda Ben ve Öteki-,Çev.: Arzu Ertensel İldem, Metis Yay., İstanbul, 2001
Gırard, Rene, Şiddet ve Kutsal, Çev.: Necmiye Alpay, Kanat Yay., İstanbul, 2003
Giorgio, Manganelli, Düzyazının İnce Sesi, Çev.: Şadan Karadeniz, YKY, İstanbul,2002.
Giriz, Haluk, Okuma ve Kitap Üzerine, Türk Dirlik, 2007.
Göktürk, Akşit Okuma Uğraşı, YKY, İstanbul, 1997.
Göktürk, Akşit, Edebiyatta Ada, YKY, İstanbul, 1997.
Grünberg, Teo, Anlama Kavramı Üzerine Bir Deneme, Çev.: Şeyda Öztürk, YKY,İstanbul, 2006.
Grünberg, Teo, Anlama, Belirsizlik ve Çok —Anlamlılık, Çev.: Giindoğan Yay., An-kara, 1999-
Gürbilek, Nurdan, Ev Ödevi, Metis Yay., İstanbul, 1999.
Gürbilek, Nurdan, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yay., İstanbul, 2004.
Gürbilek, Nurdan, Mağdurun Dili, Metis Yay., İstanbul, 2008.
Gürbilek, Nurdan, Vitrinde Yaşamak, Metis Yay., İstanbul, 1992.
Gürlek, Dursun, Ayaklı Kütüphaneler, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2003-
Gürlek, Dursun, Çınaraltı Sohbetleri, Timaş Yay., İstanbul, 2007.
Gürson, Eser, Edebiyattan Yana, YKY, İstanbul, 2001.
Halman, Talat Sait, Çiçek Dürbünü-Edebiyat ve Kültür Yazıları-, Hece Yay., Ankara, 2008.
Hece Dergisi Bir Üygarlık Tasarımı Olarak Diriliş Özel Sayısı, Sayı:73, Hece Yay.,Ankara 2003.
Hece Dergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı, Sayı: 61, Hece Yay., Ankara,2002.
Hece Dergisi, Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, Sayı: 126-127-128, Hece Yay., Ankara,2007.
Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Sayı: 104-105, Hece Yay., Ankara,
2005. 
Hece Dergisi, Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Modernizmden Postmodernizme Özel sayısı, Sayı: 138-139-140, Hece Yay., Ankara, 2008.
Hece Dergisi, Eleştiri Özel Sayısı, Sayı: 77-78-79, Hece Yay., Ankara, 2003.
Hece Dergisi, Hayat-Edebiyat-Siyaset Özel Sayısı, Sayı: 90-91-92, Hece Yay., Ankara, 2004.
Hece Dergisi, Mehmet Âkif Ersoy Özel Sayısı. Sayı: 133, Hece Yay., Ankara,2008.
Hece Dergisi, Mektup Özel Sayısı, Sayı: 114-115-116, Hece Yay., Ankara, 2006.
Hece Dergisi, Nâzım Hikmet Özel Sayısı, Sayı: 121, Hece Yay., Ankara, 2007.
Hece Dergisi, Necip Fazıl Kısakiirek Özel Sayısı, Sayı: 97, Hece Yay., Ankara,2005.
Hece Dergisi, Nurettin Topçu Özel Sayısı, Sayı: 109, Hece Yay., Ankara, 2006.
Hece Dergisi, Bozgunda Bir Fetih Düşü Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı, Sayı: 145,
Hece Yay. Ankara, 2009.
Hece Dergisi, Nuri Pakdil Özel Sayısı, Sayı: 85, Hece Yay., Ankara, 2004.
Hece Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Sayı: 46-47, Hece Yay., Ankara, 2000.
Hece Dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı, Sayı: 65-66-67 , Hece Yay., Ankara, 2002.
Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı 53-54-55, Hece Yay., Ankara, 2001.
Hesse, Hermann, Entelektüel’in Kütüphanesi, Çev.:Era Yay., İstanbul, 1994.
Hesse, Hermann, Öldürmeyeceksin, Çev.: Kâmuran Şipal, Afa Yay., İstanbul, 1993.
Hızlan, Doğan, Kitaplar Kitabı, YKY, İstanbul, 1996.
Hızlan, Doğan, Saklı Su, YKY, İstanbul, 1996.
Hızlan, Doğan, Şiir Çilingiri, YKY, İstanbul, 2001.
Holbrook, Victoria R., Aşkın Okunmaz Kıyıları, Çev.Trol Köroğlu, Engin Kılıç,İletişim Yay., İstanbul, 1998.
Horkheimer, Max, Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Çev.: Mustafa Tüzel, YKY, İstanbul, 2005.
Işın, Serkan, Tüğiin, Ebabil Yay., Ankara, 2007.
İleri, Selim Kırık İncelikların Şairi Behçet Necatigil, Kaf Yay., İstanbul, 1999-
İlhan, Attila, Gerçekçilik Savaşı, T.İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2004.
İlhan, Attila, İkinci Yeni Savaşı, T.İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2004.
İnam, Ahmet, Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair, Pan Yay., İstanbul, 2004.
İnam, Ahmet, Şiir Gerçek İçinde/ Gerçek Şiir İçinde, Simge Yay., İstanbul, 2004.
İnan, M. Akif, Edebiyat Medeniyet Üzerine, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 1972.
İnce, Özdemir Tabula Rasa Can Yay., İstanbul, 1993.
İnce, Özdemir, Söz ve Yazı, Telos Yay., İstanbul, 1991. 
İnce, Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, Can Yay., İstanbul, 1995.
İnce, Özdemir, Şiirde Devrim, Adam Yay., İstanbul, 2000.
İnce, Özdemir, Yazınsal Söylem Üzerine, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2000.
İpşiroğlu, Zehra, Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme, Afa Yay., İstanbul, 1992.
İskender, Küçük, Şiirli Değnek, YKY, İstanbul, 1995.
Jameson, Fredric, Modernizm İdeolojisi, Çev.: Tuncay Birkan, Kemal Atakay, MetisYay., İstanbul, 2008.
Joubert, J.L., Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır, Öteki Yay., Ankara, 1993
Joyce, James, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, Çev.: Murat Belge, DeYay., İstanbul, 1966.
Kabacalı, Alpay, Türk Kitap Tarihi, Cem Yayınları, İstanbul, 1989.
Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı -5 Cilt-, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul,2004.
Kahraman, Alim, Bir Duyarlığın Çağdaş Biçimleri, Akabe Yay., İstanbul, 1985.
Kahraman, Alim, Çalışan Saat, Yedi İklim Yay., İstanbul, 1989-
Kahraman, Alim, Edebiyatın İç Yapısı, Kaknüs Yay., İstanbul, 2008.
Kahraman, Âlim, Edebiyatın Saklı Dili, İz Yay., İstanbul, 2001.
Kahraman, Âlim, Okumaya Giriş, Yedi İklim Yay., İstanbul, 1988.
Kahraman, Haşan Bülent, Türk Şiiri Modernizm Şiir, Agorakitaplığı, İstanbul,2004.
Kahraman, Haşan Bülent, Cam Odada Oturmak, Agorakitaplığı, İstanbul, 2007.
Kahraman, Haşan Bülent, Yahya Kemal Rimbaud’yu Okudu mu?, YKY, İstanbul,1997.
Kalpaklı, Mehmet, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, YKY, İstanbul, 1999-
Kaplan, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay., İstanbul, 2004.
Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri, 1-2, Dergâh Yay., İstanbul, 2005.
Kaplan, Mehmet, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh Yay., İstanbul, 2001.
Karaalioğlu, Seyit Kemal Edebiyat Sanatı, İnkılâp-Aka Kitabevi, İstanbul, 1964.
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Türk Şiir Sanatı Seyit Kemal, İnkılâp ve Aka Yay., İstanbul, 1966.
Karaca, Alaattin, İkinci Yeni Poetikası, Hece Yay., Ankara, 2005.
Karakaya , Zeki, Edebi Bir Söylem Olarak Sözsüz Aktarım, Etüd Yay., İstanbul,1999
Karakoç, Sezai, Çağ ve İlham I, Diriliş Yay., İstanbul,1974.
Karakoç, Sezai, Çağ ve İlham II, Diriliş Yay., İstanbul,1995.
Karakoç, Sezai, Çağ ve İlham III, Diriliş Yay., İstanbul, 1998. 
Karakoç, Sezai, Çağ ve İlham IV, Diriliş Yay., İstanbul, 1996.
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yay., İstanbul, 1982.
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları II, Diriliş Yay., İstanbul, 1986.
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları III, Diriliş Yay., İstanbul, 1996.
Karakoç, Sezai, Sütun-Günlük Yazılar II-, Diriliş Yay., İstanbul, 1999-
Karataş, Turan Doğunun Yedinci OğlurSezai Karakoç, Kakniis Yay., İstanbul,2000.
Karataş, Turan, Şiir Konakları, Sütun Yay., İstanbul, 2008.
Karataş, Turan, Şiir Vadilerinde, Hece Yay., Ankara, 1998.
Kayıran, Yücel, Felsefi Şiir-Tinsel Poetika-, YKY., İstanbul, 2007.
Kırkoğlu, Serdar Rifat, Kitapların Şenlik Ateşi, YKY, İstanbul, 2008.
Kitap Üzerine Anatomi Dersleri (Salı Toplantıları 92-93) -Kalemşörlere ve Harfperestlere Dair-, YKY, İstanbul, 1993.
Koç, Turan, İslam Estetiği, İsam Yay., İstanbul, 2008
Köseoğlu, Nevzat, Kitap Şuuru, Ötüken Yay., İstanbul, 1994.
Krauss, Hans Peter, Bir Nadir Kitap Destanı, Çeviren: Nurettin el-Hüseyini, Müttefferika Yay., İstanbul, 2005.
Kula, Nedim, XIX Yüzyıl Fransız Şiiri Üzerine İncelemeler, Kültür Bakan.Yay.,2002.
Lekesiz, Ömer, Kuramdan Yoruma -Öykü Yazıları-, Selis Kitaplar, İstanbul, 2006.
Lekesiz, Ömer, Öykü İzleri, Hece Yay., Ankara, 2000.
Lekesiz, Ömer, Yeni Türk Edebiyatında Öykü-5 cilt-, Kaknüs Yay., İstanbul, 1998.
Lenoir, Beatrice, Sanat Yapıtı, Çev.: Aykut Derman, YKY, İstanbul, 2004,
Lings, Martin, Simge Ve Kökenörnek -Oluşum Anlamı Üzerine-, Çev.: Süleyman Sahra, Hece Yay., Ankara, 2003.
Lucy, Niall, Postmodern Edebiyat Kuramı-Giriş, Çev.: Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yay.,İstanbul, 2003.
Lukacs, Georg, Roman Kuramı, Çev.: Cem Soydemir, Metis Yay., İstanbul, 2002.
Lunaçarski, Anatoli, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Çev.: Kevser Kavala, Adam Yay.,İstanbul, 1982.
Macit, Muhsin, Divan Şiirinde Ahenk unsurları, Akçağ Yay., Ankara, 1996.
Macleod, R., İskenderiye Kütüphanesi, Çev.: Elif Bök, Dost Kitabevi, Ankara,2006.
Mallarme, Stephane, Şiir Üzerine Düşünceler, Çev.: Metin Cengiz, Çizgi Yay., İstanbul, 1985.
Manguel, Alberto, Geceleyin Kütüphane, Çev.: Dilek Şendil, YKY, İstanbul, 2008. 
Manguel, Alberto, Okuma Günlüğü, Mehmet H. Doğan, YKY, İstanbul, 2007.
Manguel, Alberto, Okumanın Tarihi, Çev.: Füsun Elioğlu, YKY, İstanbul, 2001.
Marmara, Nilgün, Sylvia Plath’ın Şairliğinin İntihan Bağlamında Analizi, EverestYay., 2006
Mauroıs, Andre, Yaşama Sanatı, Çev: Nihal Önol, Varlık Yay., , İstanbul, 1981.
Mavera Dergisi Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, Sayı: 129, İstanbul, 1987.
Mavera Dergisi Hikâye Özel Sayısı, Sayı:46, Ankara, 1980.
Mavera Dergisi Necip Fazıl'a Rahmet, Özel Sayı, Sayı: 80-81-82, İstanbul, 1983-
Mayakovski, Eluard, Aragon, Brecht, Neruda, Saf Şiir Yoktur, Broy Yay., İstanbul,1994.
Mayakovski, Vladimir, Şiir Nasıl Yazılır, Yaşantı Sanat Kitaplığı, İstanbul, 1990.
Meriç, Cemil, Bu Ülke, İletişim Yay., İstanbul, 1992.
Meriç, Cemil, Kırkambar I-II, İletişim Yay., İstanbul, 2006.
Mert, Necati, Öykü Yazmak, Hece Yay., 2006.
Metin, Ali K., Şiir Harmanı-Modern Türk Şiirinden Kesitler-, Ebabil Yay., Ankara,2007
Metin, Ali K., Yazıyla Solumak, Dergâh Yay., İstanbul, 2002.
Meyerhoff, Hans, Zamanımızda Tarih Felsefesi, Çev: Abdullah Şevki, Hece Yay., Ankara, 2006.
Mignon, Larunet, Çağdaş Türk Şiirinde Aşk Âşıklar Mekânlar, Hece Yay., Ankara,2002.
Miller, Henry, Rimbaud Ya Da Büyük İsyan, Kabalcı Yay., İstanbul, 1994.
Montaigne, Denemeler, Çev.: Sabahattin Eyuboğlu, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 1999.
Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul, 1999.
Moretti, Franco, Mucizevi Göstergeler -Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine-,Çev.:Zeyııep Altok, Metis Yay., İstanbul, 2005.
Morin, Edgar, Aşk Şiiri-Bilgelik, Çev.: Haldun Bayrı, Om Yay., İstanbul, 1999-
Muharrem, Mustafa, Şiirin Fiilleri Hakkında, Sır Yay., İstanbul, 2002.
Mungan, Murathan, Yazıhane, Metis Yay., İstanbul, 2003.
Mutluay, Rauf, 100 Soruda Edebiyat Bilgileri, Gerçek Yay., İstanbul, 1972.
Nabokov, Vladimir, Edebiyat Dersleri, Çev.: Fatih Özgüven, Nihal Akbulut, Ada Yay., İstanbul, 1988.
Naci, Fethi, Edebiyat Yazıları, Gerçek Yay., İstanbul, 1976.
Naci, Fethi, Şiir Yazıları İyi şeyler Yay., İstanbul, 1997.
Narh, Mehmet, Şiir ve Mekân, Hece Yay., Ankara, 2007. 
Nayır, Yaşar Nabi-Bolat, Salih, Şiir Sanatı, Varlık Yay., İstanbul, 2004.
Necatigil, Behçet, Bile/Yazdı, YKY, İstanbul, 1997.
Necatigil, Behçet, Düzyazılar I-II, YKY, İstanbul, 2006.
Okay, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., 2005.
Okay, Orhan, Poetika Dersleri, Hece Yay., Ankara, 2004.
Okay, Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay., İstanbul, 1998.
Oktay, Ahmet, Şairin Kanı-Yazınsal Eleştiriler I-, YKY, İstanbul, 2001.
Oktay, Ahmet, Anlatıların Aynası-Yazınsal Eleştiriler 2-, YKY, İstanbul, 2000.
Oktay, Ahmet, Entelektüel Tereddüt, Everest Yay., İstanbul, 2003.
Oktay, Ahmet, Bir Yazının Arayışları, Yazko Yay., İstanbul, 1981.
Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Kültür Bakanlığı Yay.,Ankara, 1993.
Oktay, Ahmet, İmkansız Poetika, Alkım Yay., İstanbul, 2004.
Oktay, Ahmet, İnsan Yazar Kitap, YKY, İstanbul, 1995.
Oktay, Ahmet, İsrafilin Sûru, YKY, İstanbul, 1997.
Oktay, Ahmet, Metropol ve İmgelem, T.İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2002.
Oktay, Ahmet, Şair İle Kurtarıcı, Korsan Yay., İstanbul, 1992.
Oktay, Ahmet, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Tümzamanlar Yay., İstanbul,2000.
Oktay, Ahmet, Türkiye’de Popüler Kültür, YKY, İstanbul, 1993-
Oktay, Ahmet, Yazılanla Okunan, Yazko Yay., İstanbul, 1983.
Onaran, Sevil, Yazmak Eşittir Yaşamak -Gürsel Aytaç Kitabı-, Hece Yay., Ankara,2008.
Orr, John, Trajik Gerçekçilik ve Modern Toplum, Çev.: Abdullah Şevki, Hece Yay.,Ankara, 2005.
Öcal, Orhan, Kitabın Evrimi, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 1971.
Özbahçe, Osman, Modern Şiirimizin Kökleri, Ebabil Yay., Ankara, 2008.
Özbahçe, Osman, Sağlam Şiir, Ebabil Yay., Ankara, 2006.
Özbalcı, Mustafa, Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyası, Akçağ Yay., Ankara,2006.
Özbek, Yılmaz, Okumak, Anlamak, Yorumlamak, Giindoğan Yay., Ankara, 1996.
Özbek, Yılmaz, Postmodernizm ve Alımlama Estetiği, Çizgi Kitabevi, İstanbul,2005.
Özçelebi, O. Suat-Cebecioğlu, N., Okuma Alışkanlığı ve Türkiye, Milliyet Yay., İstanbul, 1990.
Özdemir, Emin, Dilin Öte Yakası, YKY, İstanbul, 2002. 
Özdemir, Emin, Düzyazının Sorgulayan Gücü, Dünya Yay., İstanbul, 2003.
Özdemir, Emin, Eleştirel Okuma, Bilgi Yay., Ankara, 2000.
Özdemir, Emin, Erdemin Başı Dil Türkçemiz Üzerine Konuşmalar, Bilgi Yay., Ankara, 2000.
Özdemir, Emin, Okuma Sanatı -Nasıl Okumalı, Neler Okumalı-, Varlık Yay., İstanbul, 1983.
Özdemir, Emin, Sözlü-Yazılı Anlatım Sanatı: Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
Özdemir, Emin, Türk ve Dünya Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1994.
Özdemir, Emin-Binyazar, Adnan, Yazma Sanatı, Varlık Yay., İstanbul, 1979-
Özdenören, Alâeddin, Açılı/Yorum, Hece Yay., Ankara, 2004.
Özdenören, Alâeddin, Şiirin Geçitleri, Esra Sanat Yay., Konya, 1997.
Özdenören, Rasim, Köpekçe Düşünceler -Edebiyat ve Sanat Üzerine Denemeler-, İzYay., İstanbul, 1999-
Özdenören, Rasim, Ruhun Malzemeleri, İz Yay., İstanbul, 1999.
Özdenören, Rasim, Yazı İmge ve Gerçeklik, İz Yay., İstanbul, 2002.
Özel, İsmet, Çenebazlık, Şule Yay., İstanbul, 2006.
Özel, İsmet, Şiir Okuma Kılavuzu, Şule Yay., İstanbul, 2000.
Özgü, Melahat, Şiir ve Musiki, - Şiir Ve Plastik Sanatlar, Sanatta Dünya Görüşü, Üç Konferans- Ankara Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yay., Pulhan Matbaası, İstanbul, 1946
Özgül, Kayahan, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökiimü-Modern Türk Şiirini Ararken-, Hece Yay., Ankara, 2006.
Özgül, M. Kayahan, Divan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle, Hece Yay., Ankara, 2006.
Özgür, Doç. Dr. Tahir, Türkçe Divan Dibaceleri Kültür Bakanlığı Yay., Ankara,1990.
Öztokat, Nedret Tanyolaç, Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multilingual Yay., İstanbul, 2006.
Paden, William E., Kutsalın Yorumu, Çev: Abdurrahman Kurt, Sentez Yay., Bursa, 2008.
Pakdil, Nuri, Bir Yazarın Notlan I, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 1980.
Pakdil, Nuri, Bir Yazarın Notları II, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 1980.
Pakdil, Nuri, Bir Yazarın Notları III, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 1981.
Pakdil, Nuri, Bir Yazarın Notları IV, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 1982.
Pakdil, Nuri, Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada- Otel Gören Defterler 2-, Edebi
yat Dergisi Yay., Ankara, 2000. 
Pakdil, Nuri, Yazmak Bir Mûcize-Otel Gören Defterler 6-, Edebiyat Dergisi Yay., Ankara, 2005.
Pala, İskender Şairlerin Dilinden L&M Yay., İstanbul, 2003.
Pala, İskender, Divan Edebiyatı, L&M Yay., İstanbul, 2002.
Pala, İskender, Şi’r-i Kadim-Şiir Şerhleri-, Ötüken Yay., İstanbul, 1997.
Parla, Jale, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim Yay., İstanbul, 2000.
Paz, Octavio, Çamurdan Doğanlar, Çev.: Kemal Atakay, Can Yay., İstanbul, 1996.
Paz, Octavio, Dört Yada Beş Dünya Bir Yeryüzü, Çev.: Vedat Binatlı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1997.
Paz, Octavio, Modern İnsan ve Edebiyat, Çev.: Turhan İlgaz, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
Paz, Octavio, Öteki Ses Yüzyılın Sonu, Çev.: Hüseyin Demirhan, Suteni Yay., Ankara, 1995.
Paz, Octavio, Öteki Ses, Çev.: Murat Varlı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1997.
Paz, Octavio, Şiir Nedir -Yay ve Lir-, Çev.: Ömer Saruhanlıoğlu, Era Yay., İstanbul,1995.
Proust, Marcel, Okuma Üzerine, Çev.: Işık Ergüden, Nisan Yay., İstanbul, 1997.
Randall, William L., Bizi ‘Biz’ Yapan Hikâyeler -Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme-, Çev.: Şen Süser Kaya, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1999-
Raven, J., Kayıp Kütüphaneler, Çev.: Dilek Cenkçiler, BilişimYay., İstanbul, 2006.
Rifat, Mehmet, Gösterge Avcıları, YKY, İstanbul, 1997.
Rifat, Mehmet, Metnin Sesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2007.
Rifat, Mehmet, XX. yy.da Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, YKY, İstanbul, 2005.
Rifat, Oktay, Şiir Konuşması, Adam Yay., İstanbul, 1992.
Rilke, Rainer Maria, Genç Bir Şaire Mektuplar, Çev.: Kâmuran Şipal, Cem Yay., İstanbul, 2001.
Rilke, Rainer Maria, Sanat Üstüne, Çev.: Kâmuran Şipal, Cem Yay., İstanbul, 2000.
Rilke, Rainer Maria, Malte Laurds Brıgge’nin Notları, Çev.: Behçet Necatigil, De Yay., İstanbul, 1966.
Ruskin, John, Susam Ve Zambaklar, Çev.: Türkân Turgut, Ebabil Yay., Ankara, 2006.
Safa, Peyami, Objektif: 2-Sanat Edebiyat Tenkit-, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1978
Sağlamtunç, Tülin, Eleştirel Okuma, Ümit Yay., Ankara, 1995.
Said, Edward W., Entelektüel: Sürgün Marjinal Yabancı, Çev.:Tuncay Birkan, Ay
rıntı Yay., İstanbul, 1995. 
Said, Echvard W., Kış Ruhu, Haz. ve Çev.: Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul,2000.
Said, Edward W., Yazınsal Eleştiri -Söyleşiler-, Çev.: Salih Özer, Hece Yay., Ankara,2004.
San, İnci, Sanatsal Yaratma, Çocukta Yaratıcılık, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara,1979.
Sartre, J.P., Estetik Üstüne Denemeler, Çev.: Mehmet Yılmaz, Doruk Yay., Ankara,2000.
Sartre, J.P., Yazınsal Denemeler, Çev.: Bertan Onaran, Payel Yay., İstanbul, 1984.
Sartre, Jean Paul, Edebiyat Nedir, Çeviren Bertan Onaran, İstanbul. 1967.
Sayın, Zeynep, İmgenin Pornografisi, Metis Yay., İstanbul, 2003-
Scarry, Elaine, Kitapla Hayal Etmek, Çev.: Bülent O. Doğan, Ankara, 2006.
Schiller, Fredrich, Felsefe ve Şiir, Çev.: Prof. Dr. Burhanettin Batman, Yaba Yay.,İstanbul, 2001.
Schiller, Fredrich, İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi mektup, Çev.: Melâhat
Özgü, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul, 1990.
Schopenhauer, Arthur, Okumak Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Çev.: Ahmet Aydoğan, Şule Yay., İstanbul, 2005.
Sevim, Osman, Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi, Bilge Kültür SanatYay., İstanbul, 2003.
Shiner, Larry, Sanatın İcadı -Bir Kültür Tarihi-, Çev.: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay.,İstanbul, 2004.
Sontag, Susan, Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, Haz. ve Çev.: Yurdanur Salman, Müge
Gürsoy, Metis Yay., İstanbul, 1991 -
Soycan, Celal, Zamanın Şiiri Şiirin Zamanı, Şiirden Yay., İstanbul, 2006.
Soykan, Ömer Naci, Kuram -Eylem Birliği Olarak Sanat, Kabala Yay., İstanbul,1995.
Soysal, Ahmet, Arzu ve Varlık, YKY, İstanbul, 1999-
Soysal, Ahmet, Eşsiz Olana Yakınlık: Çağdaş Şiirin Burçları, Kanat Yay., İstanbul,2006.
Sözün Ötesi, Akşit Göktürk, YKY, İstanbul, 2002.
Su, Hüseyin, Düşünce Ve Dil -Yayma Hazırlama-, Hece Yay., Ankara, 2004.
Su, Hüseyin, Öykümüzün Hikâyesi, Hece Yay., Ankara, 2000.
Su, Hüseyin, Teori ve Eleştiri -Yayına Hazırlama-, Hece Yay., Ankara, 2004.
Süreya, Cemal, 99 Yüz/İzdüşümler -Söz Senaryosu-, YKY, İstanbul, 2004.
Siireya, Cemal, Toplu Yazılar I- Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar-, YKY,
İstanbul, 2005. 
Siireya, Cemal, Günübirlik’ler - Topİu Yazılar II-, YKY, İstanbul, 2005.
Siireya, Cemal, Güvercin Curnatası, YKY, İstanbul, 1997.
Şakar, Cemal, Yazı Bilinci, Hece Yay., Ankara, 2006.
Şarkdemir, Hakan, Kahramanın Dönüşii-Modern Epik Şiir Üzerine-, Ebabil Yay.,Ankara, 2008.
Şener, Muhsin, Şiirin Diyalektiği Suteni Yay., Ankara, 1995.
Şentiirk, Mehmet Atilla, Osmanlı Şiiri Antoljisi, YKY, İstanbul, 1999-
Şirin, M. Ruhi, Çocuk Edebiyatı Kültürü, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
Şirin, M. Ruhi, Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
Şirin, M. Ruhi, Masal Atlası, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
Taburoğlu, Özgür, Dünyevi Ve Kutsal -Modernlerin Maneviyat Arayışları-, Metis,İstanbul 2008
Taftalı, Oktay, Ahlak, Estetik ve Şiir, Gendaş Kültür, İstanbul, 1998.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, Dergah Yay., İstanbul, 2005.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay., İstanbul,2000.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY., İstanbul, 2006.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahya Kemal, Dergâh Yay., İstanbul, 2001.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay., İstanbul, 2001.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Dersleri, Hazırlayan: Abdullah Uçman, YKY,İstanbul, 2004.
Tatar, Burhanettin, Hermenötik, İnsan Yay., İstanbul, 2004.
Tepebaşılı, Fatih, Edebiyat Yazıları, Hece Yay., Ankara, 2005.
Thomson, George, Marksizm ve Şiir, Çev.: Cevat Çapan, Adam Yay., İstanbul,1996.
Thomson, George, Şiir Sanatı, Çev.: Cevat Çapan, Üç Çiçek Yay., İstanbul, 1 984.
Timuroğlu, Vecihi, Şiirin Büyücü Kızı: İmge, Kedi Şiir Kitaplığı, Antalya, 1994.
Todorov, Tzvetan, Poetikaya Giriş, Çev.: Kaya Şahin, Metis Yay., İstanbul, 2001.
Tolstoy, Nev Nikolayeviç, Sanat Nedir?, Çev.: Kâbil Demirkıran, Şule Yay., İstanbul, 2000.
Toprak, Burhan, Din ve Sanat, Hece Yay., Ankara, 2004.
Tosun, Necip, Hayat ve Öykü, Hece Yay., Ankara, 1999-
Townsend, Dabnay Estetiğe Giriş, Çev.: Sabri Büyükdüvenci, İmge Kitabevi, İstanbul, 2002.
Tökel, Dursun Ali, Divan Şiirinde Harf Simgeciliği, Hece Yay., Ankara, 2003.
Turan, Güven, Süregelen, YKY, İstanbul, 2006.
Turan, Güven, Yazıyla Yaşamak, YKY, İstanbul, 1996.
Turani, Adnan, Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.
Türk Dili Dergisi Çeviri Sorunları Özel Sayısı, Sayı: 322, Ankara, 1978.
Türk Dili Dergisi, Yazın Akımları Özel Sayısı, Sayı: 349, Ankara, 1981.
Türk Dili Dergisi Gezi Özel Sayısı, Sayı: 258, Ankara, 1973-
Türk Dili Dergisi Roman Özel Sayısı-I-II-, Sayı:154-159, Ankara, 1964.
Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı I-Eski Türk Şiiri-, Sayı: 409, Ocak 1986.
Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı 415- 416- 417, Ankara,1986
Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı III,-Halk Şiiri-, Sayı: 445-450, Ankara,1989.
Türk Dili Dergisi Şiiri Özel Sayısı IV- Çağdaş Türk Şiiri-, Sayı: 481-482, Ankara,1992.
Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı V -Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri-, Sayı:531, Ankara, 1996.
Türkoğlu, Said, Kalbin Sularında, Sütun Yay., İstanbul, 2006.
Türkoğlu, Said, Yazarlık Ağacı, Sütun Yay., İzmir, 2005.
Tüzer, İbrahim, İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, 2008.
Tzara, Tristan, Dada Manifestoları ve Seçme Şiirler, Çev.: Tozan Alkan Donkişot Yay., İstanbul, 2005.
Uçan, Hilmi, Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece Yay., Ankara,2008.
Uçan, Hilmi, Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece Yay., Ankara, 2003-
Uçan, Hilmi, Yazınsal Eleştiri ve Göztergebilim, Perşembe Kitapları, İstanbul,2002.
Uğur, Nizamettin, Anlambilim, Doruk Yay., İstanbul, 2003.
Ümran, Sedat, Şiirde Metafizik Gerçek, Timaş Yay., İstanbul, 1995.
Unwin, Sır Stanley, Kitapçılığın İçyüzü, Çev.: Leylâ Elburz, Doğan Kardeş Yay.,İstanbul, 1950.
Uyar, Tomris, Şiirde Dün Yok Mu, Can Yay., İstanbul, 1999-
Uyar, Turgut, Bir Şiirden, Ada Yay., İstanbul, 1982.
Uygur, Nermi, Dilin Gücü, YKY, İstanbul, 1997.
Uygur, Nermi, İnsan Açısından Edebiyat, YKY, İstanbul, 1999-
Uygur, Nermi, Tadı Damağımda, YKY, İstanbul, 1995.
Uysal, Sermet Sami, Her Yönüyle Yahya Kemal Beyatlı, Toroslu Kitaplığı, 2004. 
Uysal, Sermet Sami, Şiire Adanmış Bir Yaşam, Yahya Kemal Beyatlı, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul, 2006.
Ünal, İbrahim, Kitap Tiryakiliği, Sim Yay., Ankara, 1999-
Veli, Orhan, Şairin İşi-Yazılar, Öyküler, Konuşmalar-, YKY, İstanbul, 2001.
Wolff, Janet, Sanatın Toplumsal Üretimi Çev.: Ayşegül Demir, Özne Yay., İstanbul,2000.
Yalçın, Mehmet, Şiirin Ortak Paydası Cumhuriyet Üniversitesi Yay., Sivas, 1991.
Yaşın, Mehmet, Poeturka, Adam Yay., İstanbul 1995.
Yavuz, Hilmi, Dilin Dili, Arma Yay., İstanbul, 1991 -
Yavuz, Hilmi, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, YKY, İstanbul, 2005.
Yavuz, Hilmi, Şiir Henüz (şiir üzerine söyleşiler) Est&Non, İstanbul, 1999.
Yavuz, Hilmi, Yazın Üzerine, Bağlam Yay., İstanbul, 1987.
Yavuz, Hilmi, Yazın, Dil ve Sanat, Boyut Kitapları, İstanbul, 1999-
Yazıcı, Mustafa, Türklerde Kütüphanecilik, Uygur Matbaası, 1969.
Yazıcı, Olcay, Kitapsız Toplum, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994.
Yazıksız, Necip Asım, Kitap, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.
7Edi İklim Dergisi Mevlana Özel Sayısı, Sayı: 211, İstanbul, 2007.
7Edi İklim Erdem Beyazıt Özel Sayısı, Sayı: 215-216, İstanbul, 2008.
Yedi İklim Dergisi Alâeddin Özdenören Özel Bölümü, Sayı: 159-160-161, İstanbul,2003.
Yedi İklim Dergisi M. Akif İnan Özel Sayısı, Sayı:120, İstanbul, 2000.
Yedi İklim Dergisi Mehmet Âkif Özel Sayısı, Sayı: 117-118, İstanbul, 1999-2000.
Yedi İklim Dergisi Nasreddin Hoca Özel Sayısı, Sayı: 138-139, İstanbul, 2001.
Yedi İklim Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı, Sayı: 182, İstanbul, 2005.
Yedi İklim Dergisi Nuri Pakdil Özel Sayısı -Nuri Pakdil Ustamıza-, Sayı:58, İstanbul, 1995.
Yedi İklim Dergisi Rasim Özdenören Özel Sayısı -Gül Yetiştiren Adam-, Sayı: 107-108, İstanbul, 1999-
Yedi İklim Dergisi Sezai Karakoç Özel Sayısı -Üstad Sezai Karakoç’a-, Sayı:44-45,İstanbul, 1993.
Yedi İklim Dergisi, Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, Sayı: 5-6, İstanbul, 1987.
7 Edi İklim Dergisi Yahya Kemal Özel Sayısı, Sayı: 225, İstanbul, 2008.
Yener, Ali Galip, Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat, Hece Yay., Ank., 2006.
Yener, Ali Galip, Sancılı Yaratı, Kanat Yay., İstanbul, 2004.
Yetkin, Suut Kemal, Şiir Üzerine Düşünceler, Varlık Yay., İstanbul, 1969- 
Yıldız, Nuray Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2000.
Yıldız, Nuray, Eskiçağ Kütüphaneleri, Marmara Üniversitesi Yay., İstanbul, 1985.
Yıldızoğlu, Ergin, Yaşasın Modern Refleks, Telos Yay. İstanbul, 1997
Yılmaz, Bülent, Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1993.
Yücel, Haşan Âli, Edebiyat Tarihimizden, İletişim Yay., İstanbul, 1990.
Yücel, Tahsin, Eleştiri Kuramları, T. İş B. Kültür Yay., İstanbul, 2007.
Yücel, Tahsin, Yazın ve Yaşam, Can Yay., İstanbul, 2008
Zarifoğlu, Cahit, Yaşamak, Beyan Yay., İstanbul, 2004.
Zıma, Peter V., Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev.: Mustafa Özsarı, HeceYay., Ankara, 2006.
Zimmermann, Hans Dieter, Yazınsal İletişim, Çev.: Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi,Konya, 2001.
Zweıg, Stefan, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, Çev.: Dr. Ayda Yöriikan, T.İş B.Kültür Yay., Ankara, 1995.
Zweıg, Stefan, Kendileri ile Savaşanlar, Çev.: Prof. Dr. Gürsel Aytaç, T.İş B. KültürYay., Ankara, 1997.
Zweıg, Stefan, Üç Büyük Usta -Balzac, Dıckens, Dostoyevski-, Çev.: Dr. Ayda
Yörlikân, T.İş B. Kültür Yay., Ankara, 1995.

Duran BOZ