ELEKTRONİK KİTAPLAR

 

KİTAP ELEŞTİRİSİ-TANITIMI-İNCELEMESİ ÜZERİNE E-KİTAPLAR-DOKÜMANLAR

 

Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme

Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi

Çocuk Edebiyatı ve Edebiyat Eleştirisi: Çocuk Kalbi

Eleştirel Okuma Becerisinin Geliştirilmesinde Hikâye Anlatma Yönteminin Kullanımı

ROMANDA KURMACA ve GERÇEKLİK - Selçuk Çıkla

ROMAN SANATI - E.M. Forster

ROMAN ve GERÇEK ETKİSİ - Ian Watt / Roland Bathes

ROMAN ve HAYAT - M. Fatih Andı

KİTAP NASIL OKUNUR - Ron Fry

KİTAP ELEŞTİRİSİ - Prof. Dr. Mehmet Şişman

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL:  PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ - Ferda Atlı

ÇEVİRİDE ÇEVİRMEN SEÇİMLERİ IŞIĞINDA ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ - Doç.Dr. Berrin Aksoy

SANAT ELEŞTİRİSİ VE PEDAGOJİK ELEŞTİRİ YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ - Levent Mercin

SANAT YAPITINA YAKLAŞIM BİÇİMLERİ - Doç. Cebrail Ötgün

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ - Berna Moran

EDEBİYAT İNCELEMELERİNDE YÖNTEM - Doç.Dr. Ramazan Kaplan

ÇOCUK EDEBİYATI VE EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ: ÇOCUK KALBİ - Nermin Yazıcı

ELEŞTİRİ NEDİR, BAĞA DESTURSUZ GİRENLER NASIL ELEŞTİRİLMELİDİR? - Yakup Karasoy

KÜÇÜK PRENS ÜZERİNE BİR İNCELEME - Sezen Zeytinoğlu

 

***

 

MUHTELİF E-KİTAPLAR-DOKÜMANLAR

TÜRK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Prof.Dr. İbrahim Arslanoğlu

Hızlı Okuma Teknikleri (Slayt Gösteri)

Hızlı Okuma Teknikleri

Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri

Fatih-Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış - İ.Tosun / A.Koç

Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi - Ömer Solak

Cumhuriyet Döneminde Roman - Olcay Önertoy

Bilim Kurgu Romanları - Rafet Arslan

Romanda Zaman ve Mekan Kavramları - Mehmet Narlı

Gençler İçin Edebiyat Gençlik Romanları - Ayşe Yüksel Durukan

Postmodern Romanda Anlatıcı, Zaman ve Mekan Yapısı - Gamze Somuncuoğlu

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezlilik - Emrah Pelvanoğlu

Osmanlı Divan Şiirinde Hami ile Şair Arasında Bir Söz Sarrafı: Eleştirmen - Emine Tuğcu

Modern Eleştiri Kuramları ve Mehmet Kaplan'ın Şiir Tahlil Metodu - A.Mecit Canatak

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır - Robert A. Day