Ülkücü Hareket Üzerine Notlar / Dr. Hayati BiceÜlkücü Yazarlar Derneği Kurucu Genel Başkanı Dr. Hayati Bice’nin ‘Ülkücü Hareket Üzerine Notlar’ kitabı Ülkücü Hareketin temel koordinatları üzerine düşülmüş notlardan oluşuyor.
Türk fikir ve siyaset hayatının ana akımlarından ‘Ülkücü Hareket’in temel tezlerinin tartışıldığı ‘Ülkücü Hareket Üzerine Notlar’ kitabının ilk baskısı, okurun ilgisi ile kısa sürede tükenmişti. Gündelik siyasi tartışmaların uzağında durmaya çalışan -ancak, 2016 yılı boyunca harareti yükselen- güncel siyaset çalkantıları da anlamayı mümkün kılacak ülkücü hareket analizinin, 'tarihe düşülmüş notlar' değerine kavuşması önemlidir.
Ülkücülük akımının tarihine ışık tutan yazılarda, öncelikli olarak ülkücü hareketin kırk yıllık birikimi analiz edilmeğe çalışılmıştır. Ülkücü harekete, kalıcı katkılar sunan bu yazılar arasında, ülkücü ahlâkı ele alan ayrıntılı değerlendirme dikkat çekicidir.Kitabın başlangıç bölümünü teşkil eden ülkücünün manevi donanımı derinleştirmeyi hedefleyen bu yazılar, güncel sorunların anlaşılması ve aşılması için önemlidir.
Ülkücü geleneğin önemli bir temel taşı olan “şehadet söylemi” üzerine yazılanlar, geleneğin 'aksakal'larına maziyi hatırlatan bir uyarıcı iken, gençler içinse pusula olacaktır.
Ülkücü Hareketin gerek teorik planda, gerekse günlük söylemlerinde yola çıkıldığı andan itibaren önemli bir yer tutmuş olan Türkbirlikçilik/Pantürkizm/Turancılıkkonusu kitabın ana konularındandır. Pantürkizm söz konusu olduğunda hemen daima onunla birlikte gündeme gelen Panislâmizm/Müslümanbirlikçilik düşüncesinin bugünün dünyasında nasıl değerlendirilebileceği de ele alınmıştır. Dikkatli okur, Türk milliyetçilerini, Turancılık düşünceleri üzerinden hayâlcilikle suçlayanların, topluma sunabileceği ve gerçekleştirilebilir olma ihtimali olan bir ütopyadan yoksun olduklarını da fark edebilecektir.
Dr. Hayati Bice’nin Ülkücü Hareket üzerine söyleyecek sözü olanlara bir çağrı olan kitabı, genelde Türk milliyetçiliği ve özelde ülkücü hareket tarihi için verimli bir okuma olarak okurunu bekliyor.
İÇİNDEKİLER
I. TÜRK-İSLÂM ÜLKÜSܒNÜN KOORDİNATLARI
1.İslâm Ruh & Türk Beden
2. Ülkücü Hareket ve İslâmî Kimlik
3. Bir Yakın Tarih Analizi: Ülkücülerin Manevî Arayışları
4. Ülkücü Gençlik ve Tasavvufî Yönelişler
5. Ülkücü Bilincin Şekillenmesinde Şehâdet
6. Ülkücü Hareketin Ahlâkî Yaklaşımları
7. Ülkücü Kitlenin Ahlâkî Toplam Kalitesi
8. “İslâm Ahlâk ve Fazileti” Herkese, ‘Her Yer’de Lâzım
9. Kesin İnançlılar: İslâm’ın Öncüleri ve Ülkücülük
10. Ülkücülere Tavsiye Edilen Kitaplar
11. Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) ve Ülkücü Hareket
12. “Güzel Türkistan” Nazlı Bir Yâr İdin Sen!
13. Türkistan’da Bağımsızlık Devrinin Muhasebesi
14. Türkistan'ın Doğusundaki İşaret Taşları

II. ÜLKÜCÜLÜK EKSENİNDE TARTIŞMALAR
1. ‘Pozitif Ülkücülük’ Zamanı
2. Umutsuzluk, Ülkücülük, Ölümsüzlük…
3. Ülkücü Hareketi Medya Girdabından Çıkartmak
4. Sosyal Medyada Türk Milliyetçiliğinin Görünümleri
5. Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) Ülkücülerin Tekelinde mi?
6. “Pantürkizm Günleri”
7. Korkak Sağcı Siyasetçiler ve Pantürkizm
8. Yaşanmış Bir Pantürkizm Masalı
9. Ahmet Davutoğlu’nun Nizâm-ı Âlemi
10. “Tarihdaşlık”: Sınırlı Alanda Utangaç Bir Panislâmizm
11. Türk Yurtları Neresidir? Türk’ün Atası Kimdir?
12. Asırlık Bir Tartışma: ‘Bozkurt’ Nedir? Ne Değildir?
13. Mankurt-laş-tırıla-mayanlardanmısınız ?
14. Irk-Kavim-Millet Tartışmalarına Son Nokta
15. “Aziz Milletiniz”i Merak Ediyoruz Efendiler!
16. ‘Türk Genom Projesi Bir CIA Yapımıdır’ Denebilir mi?
 

Dr. Hayati Bice, Ülkücü Hareketler Üzerine Notlar, Panaya Yayınları, Ankara 2016