Hayattan Süzülenler

 

Yazar: Erhan Dikenli
Türü: Şiir
Basım Yeri: Erek Matbaası, Ankara, 2012, 1. Baskı, 160 sf.

Yazar genç sayılacak bir yaşta. Yazdığı yüzün üstündeki şiirini kendi bastırdığı kitapta toplamış. Serbest vezinle yazmış bu şiirleri. Kimi kısa, kimi uzun, ancak çoğu yaşlı bir insanın, hayatın her sıkıntısını yaşamış, her çilesini çekmiş, ölümü, öte dünyayı sık sık hatırlayan, hatta hep o duygularla yaşayan bir insanın duyguları içinde. Hayatın bu kadar karamsar algılanması bu yaşta ne kadar doğru? Şairin genç, hayat dolu şiirleri de var. Ancak parmakla sayılacak kadar az. Bahar şiirinde bile ölüm teması var:

Ağaçlar çiçek açtı
Çiçeklerde sen
Sonbahar hüznü kaçtı
Sevincimde sen
Seneler su gibi aktı
Saniyelerde sen
Ömür beyaz bayrak açtı
Hakka kavuşan ben
Mezarımda sen

Şiirlerde zaman zaman başka şairlerin esintileri hissediliyor.

Şiirlerin güzel olanlarının yanında, hep hissedilen başka noktaların da varlığı:
1- Semboller fazla kullanılmış, bu durum şiirlerin anlaşılmasında zaman zaman yorulmaya sebep oluyor. Bu kadar sembole boğmaya gerek yok.
2- Bazı şiirlerde geçen “anam babam, yiğenim..” ifadeleri şiirin şiirselliğini bozuyor.
3- “Zaman, boyut” kavramları sık kullanılmış. Bunlar yazılmadan da bu anlamların şiirde hissettirilmesi mümkün aslında.
4- Yeni ve eski kelimeler bir arada kullanılmış ve şiirin ortaya çıkardığı duygusallıkta kopukluklar ortaya çıkarmış. “Devingen, tümel, örüntü, götürümsüz, bütünsel” bir tarafta “analojik, anonim, ritm..” bir tarafta , bolca Arapça, Farsça kelime ve tamlama diğer tarafta… Bu kadar yoğun farklı dilden kelime kullanımı, şiirlerde bütünlüğü bozuyor ve zorluyor. Aslında yazarda da benzer zorlamaların ortaya çıktığı hissediliyor.

Yazarın şiirlerinde çok güzel ara bölümler var. Bu bölümleri kısa, dörtlük halinde yazmış olması bile yeter. Uzun yazmaya çalışmasına gerek yok:

Sayfa 52:…..Gördüm lanet çehreni/ Şeytan bırak peşimi/ Serer Allah leşini….
Sayfa 62:…..Bu boyutta fark ettim saniyelerin itibarını/ Sayın yılları birkaç saniyeye bedelmiş/ Geliyorum diyen yıllar değil, ecelmiş…
Sayfa 64:….Adımımı atsam boşluk/ Geriye dönsem/ Bitmek bilmez yokuşluk…
Sayfa 66;….Elimde tebeşir/ Geceye adını/ Yazarken Allah’ım/ Gönlüm titreşir
Sayfa 69;….Geceler geceler geceler/ Dostluğunda en büyük hileler…

Şaire başarılar dilerim.

Yorum; Ayşe Filiz Yavuz Avşar/ 2013 Nisan