Gevher Demirkaya Aktaş

 

Yazılar:

Iğdırlı Bir Osmanlı Askeri ve Mescidi Aksa

Fedakar Türk Kadını Şerife Bacı

Mihrali Bey'in Hayatı

Mehmet Akif Ersoy Hakkında Bilinmeyen Bir Olay

Mustafa Çavuş'un Kahramanlık Hikayesi

Ermeni İsyanları ve Fransa

Mustafa Kemal ve Mehmetçiği 30 Ağustos Cephe Anıları

Her Çağda Mankurtlar ve Közkamlar

Doğu'da Ermeni Zulmü Görmüş Vatandaşlarımızın İfadeleri

Yaşayan Canlı Şahitlerden Ermeni Mezalimi Anıları

Güller ve Kediler

Ermeni Mezalimi Dosyası

Çanakkale Savaşı'nda Kadın Kahramanlarımızdan Biri: Şefika Hanım

Van'da Ermeni Mezalimi

Aşık Şenlik'in Hayatı

Meçhul Kadın Kahramanlarımızdan Biri